Om oss
Priser
Kundcase
Kontakt
Integritetspolicy
A. Introduktion
WeDigitals besökares integritet är viktig för oss och vi är fast beslutna att skydda den. Denna policy förklarar vad vi gör med din personliga data.
B. Kontakt
Du kan alltid kontakta oss genom att skicka ett mail till info@wedigital.se.

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina frågor har du rätt att lämna in ett klagomål hos tillsynsmyndigheten för dataskydd i ditt land.
C. Insamling av personlig information
Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:

– information om din dator, inklusive IP-adress, geografisk plats, webbläsarens typ och version samt operativsystem;
– information som genereras när du använder vår hemsida, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den;
– information som har att göra med allt du köper eller tjänsterna du använder via vår hemsida, inklusive ditt namn, telefonnummer, adress och e-postadress;
– information i alla former av kommunikation som du skickar till oss via e-post eller vår hemsida;
– all annan personlig information som du skickar till oss.

Innan du lämnar ut en annan persons personliga information till oss behöver du ha den personens samtycke till att den personliga informationen både utlämnas och behandlas i enlighet med denna policy.
D. Användning av din personliga information
Personlig information som skickas till oss via vår hemsida kommer att användas för de syften som anges i denna policy eller på de relevanta sidorna på hemsidan. Vi kan använda din personliga information för följande:

– att administrera vår hemsida och verksamhet;
– att anpassa vår hemsida åt dig;
– att göra det möjligt för dig att använda tjänsterna som är tillgängliga på vår hemsida;
– att skicka kommersiell kommunikation som inte är i marknadsföringssyften;
– att skicka e-postmeddelanden som du specifikt har begärt;
– att skicka vårt nyhetsbrev via e-post till dig;
– att skicka marknadskommunikation till dig som rör vår verksamhet eller noggrant utvalda tredje parters verksamhet som vi tror att kan vara av intresse för dig per post eller via e-post eller liknande teknologi (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver marknadskommunikation);
– att ge tredje parter avpersonifierad statistisk information om våra användare;
– att hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig angående vår hemsida;
– att hålla vår hemsida säker och förebygga bedrägerier; samt
– annan användning.

Om du skickar personlig information för publicering på vår hemsida, kommer vi att publicera och på annat sätt använda den informationen i enlighet med det tillstånd du ger oss.

Vi kommer inte att överlämna din personliga information till tredje part för deras eller någon annan tredjeparts direkta marknadsföring utan ditt uttryckliga medgivande.
E. Utlämning av personlig information
Vi kan lämna ut din personliga information till någon av våra anställda, styrelseledamöter, försäkringsbolag, professionella rådgivare, ombud, leverantörer eller underleverantörer som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

Vi kan lämna ut din personliga information till alla medlemmar i vår företagsgrupp (detta innebär våra dotterbolag, vårt holdingbolag och alla dess dotterbolag) som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

Vi kan utlämna din personliga information:

– i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag; – i samband med pågående eller framtida domstolsförfaranden;
– för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier);
– till köparen (eller den blivande köparen) av alla företag eller tillgångar som vi är i process (eller överväger) att sälja; och
– till alla personer som vi rimligen anser att kan begära av domstol eller annan behörig myndighet att vi lämnar ut den personliga informationen om, enligt vår rimliga mening, en sådan domstol eller myndighet rimligen skulle kunna beordra att vi utlämnar den personliga informationen.

Vi kommer inte att lämna ut din personliga information till tredje part förutom i de fall som anges i denna policy.
F. Internationell dataöverföring
– Information som vi samlar in kan lagras, behandlas i och överföras mellan något av de länder vi är verksamma i för att göra det möjligt för oss att använda informationen i enlighet med denna policy.
– Information som vi samlar in kan överföras till följande länder som saknar dataskyddslagar motsvarande de som gäller i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet: USA.
– Personlig information som du publicerar på vår hemsida eller skickar in för publicering på vår hemsida kan vara tillgänglig via internet världen runt. Vi kan inte förhindra att informationen används eller missbrukas av andra.
– Du samtycker uttryckligen till överföring av personlig information som beskrivs i detta avsnitt.
G. Bevarande av personlig information
Detta avsnitt beskriver våra policys och förfaranden för datalagring, som är utformade för att se till att vi följer våra juridiska skyldigheter angående lagring och radering av personlig information:

– Personlig information som vi behandlar för något syfte eller syften kommer inte att förvaras längre än vad som är nödvändigt för det syftet eller de syftena.
– Utan att det påverkar punkten ovan, kommer vi vanligtvis att radera personuppgifter omgående.


Oavsett övriga bestämmelser i detta avsnitt, kommer vi att behålla dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter:

– i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
– om vi tror att handlingarna kan vara relevanta för pågående eller framtida domstolsförfaranden; och
– för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier).
H. Din personliga informations säkerhet
– Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.
– Vi kommer att lagra all personlig information som du tillhandahåller på servrar tillhandahållna av vår webbhotell-leverantör.
– Du medger att informationsöverföring via internet i sig är osäkert, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas via internet.
I. Ändringar
Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår hemsida. Du bör kontrollera denna sida emellanåt för att se till att du förstår eventuella ändringar i denna policy.
J. Dina rättigheter
Du kan be oss att ge dig all personlig information vi har om dig; tillhandahållande av sådan information kommer att omfattas av följande:

– betalning av en avgift som motsvarar det arbete som läggs ner för att samla in och dela informationen; och
– tillhandahållande av lämpligt bevis på din identitet i form av ett foto av ditt pass, plus en kopia av en räkning från någon samhällsservice som visar din aktuella adress, till exempel en elräkning.

Vi kan undanhålla den personliga information som du begär enligt vad som tillåts enligt lag.

Du kan när som helst be oss att inte behandla din personliga information för marknadsföringsändamål.

I praktiken kommer du vanligtvis att antingen uttryckligen acceptera vår användning av din personliga information för marknadsföringsändamål, eller så kommer vi att ge dig möjligheten att välja bort användningen av din personliga information för marknadsföringsändamål.
K. Tredje parts hemsidor
Vår hemsida innehåller hyperlänkar till och detaljer om tredje parts hemsidor. Vi har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, tredje parts sekretesspolicy och praxis.
L. Uppdatering av information
Låt oss veta om den personliga information som vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras.
Senast ändrad: maj 2024
© 2024 WeDigital